• prechod Polsko
  • setkani v RK
  • odkaz Vincenze Priessnitze
  • lavka 2
  • Wchodzimy na rynek sąsiada
  • Nowe impulsy dla współpracy polsko-czeskiej
  • Dziedzictwo Vincenza Priessnitza na czesko-polskim pograniczu
  • Perła programu współpracy transgranicznej – Most Sportowy w Cieszynie

Stowaryszenie Technikum v Paczkówě

Paczkow-325 listopada 2014 roku grupa 20 uczniów klasy 2E – specjalizacja mechanik-elektronik oraz 3D – specjalizacja elektryk, pod kierownictwem Inż. Macka oraz Inż. Vlčka odwiedziła polską szkołę średnią – Stowarzyszenie Technikum w Paczkowie.
Studentów najbardziej zaintersowało laboratorium mechatroniki, w którym to wypróbowali (razem z polskimi uczniami) obwód obsługi pneumatyczne. Po wizycie w pracowniach służących do nauki praktycznej uczesnicy spotkania odwiedzili historyczne centrum miasta, po którym opraowdził ich posługujący się językiem czeskim przewodnik.
Po obiedzie zapewnionym przez goszczącą nas szkołę w niedalekiej, nowoczesnej hali sportowej zorganizowano mecz piłki nożnej. Strona polska, która przygotowała bardzo silną drużynę zdeklasowała, nasz zmęczony obfitym obiadem team 8:0. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu „Wchodzimy na rynek sąsiada" realizowanego przez Polsko-Czeskie Centrum Przedsiębiorczości, które zapewniło transport autobusowy uczestników z Hradca Kralove do Paczkowa i z powrotem.

logolink