• prechod Polsko
  • setkani v RK
  • odkaz Vincenze Priessnitze
  • lavka 2
  • Wchodzimy na rynek sąsiada
  • Nowe impulsy dla współpracy polsko-czeskiej
  • Dziedzictwo Vincenza Priessnitza na czesko-polskim pograniczu
  • Perła programu współpracy transgranicznej – Most Sportowy w Cieszynie

Zespól Szkól Mechanicznych Świdnica

Projekt „Wchodzimy na rynek sąsiada" umożliwił naszym uczniom odwiedziny w dniu 11 grudnia 2014 r. Szkołę partnerską - Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy.
W wyjeździe wzięło udział 35uczniów pierwszej klasy o profilu mechanik samochodowy, kierowca samochodów osobowych i ciężarowych, transport drogowy oraz operator transportu drogowego. Celem wyjazdu był rozwój umiejętności językowych, zawodowych oraz kulturowych uczniów a także kontynuacja współpracy pomiędzy szkołami.
Wyjazd umożliwił uczniom i nauczycielom porównanie warunków nauki oraz wyposażenia szkół. Uczestnicy wyjazdu poznali również profil działalności szkoły.
W trakcie wyjazdu odbyło się spotkanie nauczycieli z kierownictwem placówki. Podczas spotkania omówiono możliwości dalszej, ścisłej współpracy pomiędzy szkołami.
Szkoła w Świdnicy otrzymała zaproszenie na majowy konkurs „Automobileum", który jest organizowany przez naszą szkołę. Zaproszenie zostało przyjęte przez polską szkołę.
Biorąc pod uwagę możliwości przyszłej współpracy w ramach programów UE współpraca pomiędzy szkołami ma bardzo duży potencjał, na co niewątpliwie wpływa bardzo podobny profil działalności obydwu placówek, podobieństwo języków i niewielka odległość dzieląca oba miasta. Dzięki istniejącej współpracy jest również możliwość realizacji przez obie szkoły wspólnych projektów współfinansowanych ze środków programu współpracy transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska.
Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu „Wchodzimy na rynek sąsiada", nr rej. PL.3.22/2.1.00/11.02608 realizowanego ze środkow Programu Operacyjnego Współpracy

logolink