• prechod Polsko
  • setkani v RK
  • odkaz Vincenze Priessnitze
  • lavka 2
  • Wchodzimy na rynek sąsiada
  • Nowe impulsy dla współpracy polsko-czeskiej
  • Dziedzictwo Vincenza Priessnitza na czesko-polskim pograniczu
  • Perła programu współpracy transgranicznej – Most Sportowy w Cieszynie

Seminář pracovníků firem a organizací zabývajících se personální problematikou

Rychnov-14---2-ARTEDV souvislosti s aktuálním vývojem legislativy v České republice uspořádal Bonton ve spolupráci s firmou ARTED Hradec Králové dne 27. 2. 2014 ve Společenském centru seminář pracovníků firem a organizací zabývajících se personální problematikou. Na téma Zákoník práce přednášel JUDr. Jaromír Zrutský. Občerstvení bylo poskytnuto všem účastníkům bezplatně.

Předvánoční setkání podnikatelů v Rychnově n. K.

setkani-podnikatelu-4-12-2013-hotel-havelDne 4. 12. 2013 se uskutečnilo setkání podnikatelů Rychnovska pro zájemce o spolupráci s polským trhem. Přijel také předseda SIPH Swidnica Pawel Ulaszewski, všichni členové představenstva Krajské hospodářské komory za Rychnovsko a mnozí další.

logolink