• prechod Polsko
  • setkani v RK
  • odkaz Vincenze Priessnitze
  • lavka 2
  • Wchodzimy na rynek sąsiada
  • Nowe impulsy dla współpracy polsko-czeskiej
  • Dziedzictwo Vincenza Priessnitza na czesko-polskim pograniczu
  • Perła programu współpracy transgranicznej – Most Sportowy w Cieszynie

O komunikaci v Olomouci

OlomoucFirma DAP Ostrava se zajímá dlouhodobě o polské firmy a školy, v e kterých by mohla šířit svůj výukový program. O tento program se dlouhodobě zajímají i firmy polské SIPH Swidnica, které navíc projevily zájem o setkání s českými, polskými i jinými zahraničními školami zabývajícími se výukou komunikace. Bonton uspořádal v Olomouci 31. 3. 2014 setkání českých a polských subjektů, které projevily o seminář na téma výuka komunikace zájem a přizvaly také známého lektora z Rakouska a soukromou školu ze Slovenska. Přestože se z více pozvaných českých a polských subjektů nedostavil vyšší počet subjektů, vznikla na semináři myšlenka připravit na toto téma projektový záměr, jehož realizací se bude dál zabývat DAP Ostrava.

Minulost, současnost a budoucnost dřeva v podnikání

seminar-drevo-1Seminář se shora uvedeným názvem uspořádal Bonton Rychnov n. K. dne 20. 3. 2014 ve spolupráci s OFIM Opole a jabloneckou Okresní hospodářskou komorou v Klubu Na Rampě naproti Eurocentru Jablonec nad Nisou. S prezentacemi českých a polských firem zabývajících se stavbou roubenek se seznámilo 20 účastníků semináře, který zapadl do komplexu regionálních výstav výrobků. Bonton ve spolupráci s Regionem Panda a Radiem Opole pomohl přímo v Jablonci využít přítomnosti podnikatelů zabývajícíh se inovacemi k natočení nejméně 15 spotů pro Radio Opole a zprostředkoval prezentace inovací firem v časopise inovace na ČP pomezí.

logolink