Vytisknout

Odkazy na webové stránky

logolink odkazy

Linki do stron internetowych

Vstupujeme na trh odkazy

 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013:

http://www.cz-pl.eu/pl

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (Instytucja Zarządzająca):

http://www.mmr.cz

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RP (Koordynator Krajowy):

http://www.mrr.gov.pl

Europejska Współpraca Terytorialna (strona Komisji Europejskiej w języku angielskim):

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/index_en.htm

Europejska Współpraca Terytorialna (strona Ministerstwa Rozwoju Regionalnego RP):

http://www.ewt.gov.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

http://umwo.opole.pl

Opolski Urząd Wojewódzki:

http://www.opole.uw.gov.pl

Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej:

http://www.crr.cz

Euroregion Pradziad (polska część):

http://www.europradziad.pl

Euroregion Pradziad (czeska część):

http://www.europraded.cz

Agencja Wsparcia Przedsiębiorczości i Inwestycji (Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest):

http://www.czechinvest.org

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.:

http://www.paiz.gov.pl

Potencjał eksportowy czesko-polskiego pogranicza (Exportní potenciál v česko-polském pohraničí):

http://www.potencjal-eksportowy.pl

http://www.exportni-potencial.cz

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze (Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské republiky v Praze):

http://praha.trade.gov.pl

Czesko-Polska Izba Handlowa (Česko-polská obchodní komora):

http://www.opolsku.cz

Polsko – czeski portal gospodarczy:

http://www.plcz.eu

Polak w Czechach – internetowy przewodnik po prawie i życiu:

http://www.polakwczechach.pl

logolink