• prechod Polsko
  • setkani v RK
  • odkaz Vincenze Priessnitze
  • Sportovni lavka Cesky Tesin
  • Vstupujeme na trh země souseda
  • Nové impulzy v Hodovní síni
  • Odkaz Vincenze Priessnitze v česko - polském příhraničí
  • Perla programu přeshraniční spolupráce - Sportovní lávka Český Těšín

Regionální škola cestovního ruchu v Polanici Zdroj

PolanicaDne 29.4.2014 skupina vybraných studentů oboru Hotelnictví a Kuchař-číšník Střední školy gastronomie a služeb Nová Paka navštívili školu stejného zaměření v lázeňském středisku Polanica Zdroj.
Studenti měli možnost se seznámit s tradičními učebnami a specializovanými učebnami gastronomických oborů (cvičná kuchyň, restaurace, recepce, cestovní kancelář a cvičný hotelový pokoj). Exkurze v polské škole se českým studentům a doprovázejícím učitelům velmi líbila a dle slov ředitelky polské školy to nebyla návštěva poslední. Součástí návštěvy byla také diskuze mezi vedením polské školy a českými pedagogy o možnostech spolupráce v oblasti praktického vzdělávání gastronomického oboru. Věříme, že se tato spolupráce brzy stane skutečností a obě strany budou hledat možnosti, jak uvést navázanou spolupráci v realitu.

logolink