• prechod Polsko
  • setkani v RK
  • odkaz Vincenze Priessnitze
  • Sportovni lavka Cesky Tesin
  • Vstupujeme na trh země souseda
  • Nové impulzy v Hodovní síni
  • Odkaz Vincenze Priessnitze v česko - polském příhraničí
  • Perla programu přeshraniční spolupráce - Sportovní lávka Český Těšín

Studenti VOŠ a SPŠ Jičín na návštěvě v Świdnicy

Jicin-SwidniceProjekt „Vstupujeme na trhu země souseda" umožnil našim žákům navštívit 20. října 2014 partnerskou školu Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy.

V rámci mezinárodního projektu „Vstupujeme na trh země souseda" jsme navštívili střední odbornou školu Zespol Szkól Budowlano-Elektrycznych Sobieskiego im. Jana III v polské Swidnici. Toto město je také partnerským městem Jičína.
Odborné exkurze se zúčastnilo 40 žáků prvního ročníku oboru strojírenství a druhého ročníku oboru elektrotechnika VOŠ a SPŠ, Jičín a 4 pedagogové.

Tato exkurze umožnila žákům i učitelům naší školy porovnat výuku, vybavenost škol a odborné zaměření. Během exkurze došlo i k setkání pedagogů s vedením školy, na kterém byly projednány možnosti a směry další užší spolupráce mezi školami.

Při možné realizaci budoucí spolupráce v rámci evropských projektů by velkou výhodou byla stejná odborná zaměřenost škol, jazyková příbuznost i blízká vzdálenost obou regionů. Byla by tak využita možnost, kterou přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika nabízí.
Návštěvu polské školy byla zajištěna v rámci realizace projektu "Vstupujeme na trh země souseda" - reg. č. PL.3.22/2.1.00/11.02608, z operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013. Žáci byli o této skutečnosti informováni.

logolink