• prechod Polsko
 • setkani v RK
 • odkaz Vincenze Priessnitze
 • Sportovni lavka Cesky Tesin
 • Vstupujeme na trh země souseda
 • Nové impulzy v Hodovní síni
 • Odkaz Vincenze Priessnitze v česko - polském příhraničí
 • Perla programu přeshraniční spolupráce - Sportovní lávka Český Těšín

Nové impulzy v Hodovní síni

Havel 1Zcela zaplněná hodovní síň rychnovského hotelu Havel se stala místem setkání podnikatelů, které organizovalo v Rychnově nad Kněžnou ve čtvrtek 22. listopadu 2012 občanské sdružení Bonton společně s občanským sdružením Region Panda.

Účastníci se seznámili s možnostmi praktického využití projektu Vstupujeme na trh země souseda, o němž hovořil předseda vedoucího partnera, Opolské nadace mezinárodních iniciativ, Mateusz Huk. Z jeho slov vyplynulo, že projekt je určen jak pro drobné, tak i velké firmy a dobrá znalost podnikatelského prostředí na obou stranách hranice, kterou realizátoři projektu disponují, může být užitečná všem, kteří mají o druhý trh zájem.

Předseda Regionu Panda Jiří Daniel seznámil účastníky s aktivitami projektu Inovace na česko-polském pomezí, nejrozšířenějšího česko-polského časopisu s redakcí v Rychnově nad Kněžnou a vybídl účastníky k využití tohoto média k publicitě inovací. V tomto směru může být časopis užitečný i podnikatelům z jiných příhraničních regionů, vychází ve vysokém nákladu na obou stranách hranice.

Zajímavou prezentaci se shrnutím dosavadních výsledků týkajících se využití evropských fondů podnikateli v okrese Rychnov nad Kněžnou přednesla zástupkyně CZECH INVESTU Veronika Zumrová. Ze statistiky vyplývá, že firmy Královéhradeckého kraje rozhodně nepatřily v minulém období počtem projektů ani výší investic do zpracovatelského průmyslu k těm, které by nejlépe čerpaly evropské fondy.

Starosta města Rychnov nad Kněžnou Jan Skořepa seznámil podnikatele okresu s hospodařením města a nastínil i investiční záměry města pro příští rok, mezi něž patří např. opravy chodníků nebo zahájení opravy školy v Kolowratské ulici.

O současných možnostech využití programu vzdělávání pro růst ve firmách, kde je možné stále čerpat dotační podporu, hovořil ředitel Úřadu práce v Rychnově Petr Richtera.

Jiří Daniel, Polsko-české centrum podnikání: „ Minulý měsíc jsme pořádali podobné setkání podnikatelů za přítomnosti českého ambasadora a obchodního rady v Jeseníku. Setkání tam bylo více oficiální, setkání v Rychnově ohodnotila paní Zumrová z Czech Investu jako spontánní. Do diskuze ke všem stručně a svižně předneseným tématům se zapojila řada podnikatelů, kteří programy využívají i těch, kteří na podobné setkání podnikatelů přišli poprvé. Během večera se podařilo prakticky všem třem desítkám firem rozšířit nabídku i poptávku, byla navázána řada nových obchodních vztahů. A to je pochopitelně nejvyšším principem těchto akcí.“

 • 001
 • 002
 • 003
 • 001 doplnit text
 • 002 doplnit text
 • 003 doplnit text

Petra Tuzarová

logolink