Články

Vytisknout

Důvěryhodnost polských podnikatelů

duveryhodnost-polskych-podnikateluNejdůležitější kritéria, kterými se řídí polské firmy při výběru obchodního partnera jsou především: finanční solventnost a dobré reference z proběhlých kontaktů. Toto jsou závěry ze studie provedené v rámci programu „Průhledná firma".

Hlavním zdrojem poznatků o spolehlivosti potenciálního partnera je:

- názory jiných podnikatelů a přátel
- subjekty specializující se na dodávky
- reference

Pouze 10% polských podnikatelů si neověřuje své budoucí obchodní partnery. Nejdůležitějším kritériem, které rozhoduje o navázání spolupráce s firmou, je finanční solventnost. Toto potvrdilo 27% dotázaných. Důležité jsou také osobní zkušenosti. 26% dotázaných uvedlo, že velký vliv na jejich rozhodování má spokojenost s předchozími kontakty.
Velmi důležitý prvek, kterým se řídí polské firmy při výběru obchodního partnera, je také obchodní pověst firmy. 25% polských podnikatelů přiznává, že bere v úvahu doporučení jiných podnikatelů nebo přátel. Transparentnost firmy je důležitá pouze pro nevelkou část dotázaných.
Účastníci programu „ Průhledná firma" poskytli zdroj informací o potenciálních obchodních partnerech. 42% dotázaných konzultuje svá rozhodnutí s jinými podnikateli nebo přáteli, kteří již s firmou spolupracovali. Jedna třetina dotazovaných využívá služeb informačních hospodářských center. 12% bere v úvahu zkušenosti takových kanceláří, center. Pouze každý 10. podnikatel si neprověřuje obchodního parnera.

Z výzkumu „Průhlednost polských firem 2011 – trendy a překážky" vyplývá:

- při výběru obchodního partnera se v úvahu bere především jeho integrita a pověst na trhu
- transparentnost budoucího partnera se posuzuje na základě zkušeností a názorů ostatních podnikatelů nebo přátel a přihlíží se k názorům institucí, které se trhem zabývají
- každý desátý podnikatel neprověřuje svého potenciálního obchodního partnera

Z výzkumu Bibby MSP Index vyplývá, že pro 20% polských malých a středních podnikatelů je nejdůležitějším prvkem pro posouzení spolehlivosti firmy platební schopnost. „Něco více než 9% hledá především výhodné financování." Respondenti Bibby MSP Index poukazují i na důležitost znalostí místního obchodního práva a celních zákonů. 14,8% dotazovaných spoléhá na partnery v oblasti podpory informovanosti o exportu, znalosti místního trhu a obchodních partnerů. Pro 12,8% dotazovaných by byla perfektní znalost obchodního práva impulsem pro zahájení spolupráce. Pouze 9,3% dotazovaných tvrdí, že pro záhájení exportu je důležitý pouze finanční profit.
Koeficient důvěry v Polsku
Výzkum European Social Survey potvrzuje, že Polsko je zemí s jedním z nejnižších koeficientů důvěry mezi zeměmi EU (16%), méně důvěryhodné je Řecko. V porovnání s rozvinutými zeměmi, kde důvěryhodnost dosahuje k 74% se zdá, že si Poláci nedůvěřují ve spolupráci s jinými parnery.
Potvrzují to také výsledky „Společné diagnózy", mezi dospělými v Polsku si důvěřuje pouze 10%. To je velmi špatný výsledek, což se promítá do nízké úrovně sociálního kapitálu a ten ovlivňuje konkurenceschopnost a prosperitu podnikatelů.
Bohužel i opoždění plateb je jednou z hlavních překážek správného rozvoje podnikání v Polsku. I když se situace pomalu zlepšuje, pořád je to více než 1/3 firem, která poukazuje za špatnou platební morálku zákazníků, což ovlivňuje negativně jejich splácení úvěrů a 31% firem je z tohoto důvodu limitována – studie z „Portfolia pohledávek polských podnikatelů" Národního registru úvěrů.

Program „Průhledná firma"

Průhledná firma je program Národního registru úvěrů, který má podporovat spolehlivé podnikatele, kteří svědomitě plní své povinnosti. Cílem programu není pouze podpora platební spolehlivosti v obchodování, ale také vytváření pozitivního image firmy, které k tomu náleží.
Základní podmínkou pro kvalifikaci firmy do tohoto programu je potvrzení z Národního registru úvěrů a potvrzení, že firma nic nedluží. Subjekty, které se snaží získat Zlatý certifikát spolehlivosti, musí také předložit osvědčení o tom, že nemají daňové a sociální nedoplatky a také minimálně tři reference konkrétních obchodních partnerů. Je také nezbytné získat dobrozdání od členů programu „Průhledná firma", kteří jsou vítězi loňského ročníku Zlatého certifikátu spolehlivosti. Subjekty, které soutěží o Zlatý certifikát spolehlivosti, podepisují Etický kodex spolehlivé firmy a tím se zavazují dodržovat zásady podnikatelské etiky, mezi které patří právo, spolehlivost, transparentnost a odpovědnost.

Podrobnosti na http://www.rzetelnafirma.pl/ .
Kde lze ověřit věrohodnost polských obchodních partnerů?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – bezplatné informace o podnikatelích provozujících svoji činnost v Polsku
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) - platné informace o celních a daňových nedoplatcích, o věřitelích, o neuhrazených dluzích polských firem, sdružení, sociálních a profesních organizacích, nadacích a veřejné zdravotní péči . http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/

Vyhledávač podnikatelských subjektů zapsaných v registru REGON.
http://www.stat.gov.pl/bip/389_116_PLK_HTML.htm

Ogólnopolski Serwis Wierzytelności – informace o dlužnících
http://www.stat.gov.pl/bip/389_116_PLK_HTML.htm

Ogólnopolski System Informacji - firmy, kterým se zastavil obchodní úvěr
http://www.kredytstop.pl/

TEGIEL - Baza Sprawozdań Finansowych Czołowych Firm Polskich – informace o finanční situaci polských firem
http://www.infocredit.pl/tegiel.html

Zdroje:

Průzkumu „Rzetelność polskich przedsiębiorstw 2011 – trendy i bariery" se účastnilo 1009 polských firem, které se účastní porgramu „Průhledná firma".
Průzkum Bibby MSP Index.
Průzkum „ Portfel należności polskich przedsiębiorstw" KRD.
Společná diagnoza 2013.
Vlastní materiály.

logolink