• prechod Polsko
  • setkani v RK
  • odkaz Vincenze Priessnitze
  • Sportovni lavka Cesky Tesin
  • Vstupujeme na trh země souseda
  • Nové impulzy v Hodovní síni
  • Odkaz Vincenze Priessnitze v česko - polském příhraničí
  • Perla programu přeshraniční spolupráce - Sportovní lávka Český Těšín

Polské silnice – smrtelné nebezpečí. Jenom v Rumunsku jsou silnice horší

silnice-drogaPolsko je stále nechvalně proslulé, pokud jde o počet usmrcených osob při dopravních nehodách . Nicméně Evropská komise přiznává , že došlo k pokroku a zlepšení ve srovnání s předchozími roky .

O komunikaci v Olomouci

OlomoucFirma DAP Ostrava se zajímá dlouhodobě o polské firmy a školy, v e kterých by mohla šířit svůj výukový program. O tento program se dlouhodobě zajímají i firmy polské SIPH Swidnica, které navíc projevily zájem o setkání s českými, polskými i jinými zahraničními školami zabývajícími se výukou komunikace. Bonton uspořádal v Olomouci 31. 3. 2014 setkání českých a polských subjektů, které projevily o seminář na téma výuka komunikace zájem a přizvaly také známého lektora z Rakouska a soukromou školu ze Slovenska. Přestože se z více pozvaných českých a polských subjektů nedostavil vyšší počet subjektů, vznikla na semináři myšlenka připravit na toto téma projektový záměr, jehož realizací se bude dál zabývat DAP Ostrava.

logolink